فیلتر کیلو چنده؟؟؟؟؟

این برنامه راازاینجا دانلود کنید و از شر هر چی فیلتره خودتونا خلاص کنید سرعتش حرف نداره !!

نحوه استفاده:

1-برنامه را نصب کنید

2- برنامه را اجرا کنید

3-آدرستون را تایپ کنید (از مرورگر IE یا MAXTHON استفاده کنید اگه با مرورگر دیگه ای کار میده خبر بدین)

4-از خودتون تعجب در وکنید !!

۵- نظر.نظر.نظر.نظر.نظر!!!

  
نویسنده : soheil afroozerad ; ساعت ٩:۱٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٦

ُاينم فيلتر شكناي توپ براي برو بچ تيم خودمون

http://www.flamingproxy.com
http://www.gargantua.info
http://www.ip4proxy.com
http://proxy.4lx.com
http://www.kufk.com
http://www.takefreely.info
http://www.allfreehere.info
http://online-telephone.com/voip
http://bestunblock.blogspot.com
http://pinoyarticles.com
http://www.youproxy.info
http://www.loxy.info
https://www.3urfing.com
http://www.mshideme.info
http://www.proxitaxi.com
http://www.picxworld.com
http://www.e2n.info
http://www.proxybypass.org
http://www.proxyy.us
http://www.proxyplanet.us
http://www.blockedweb.info
http://www.proxiness.net
http://privatebrowser.info
http://yahoo.weblog.sianat.com
http://www.sneakyonline.com
http://www.safedirect.net
http://OnlineClick.Us
http://www.eatalemon.info
http://www.advocateproxy.info
http://www.proxynetworkone.com
https://www.3urfing.com
http://flashprox.com
http://www.mylittleproxy.com
http://flashproksi.blogspot.com
http://www.udorjey.com
http://www.koxy.info
http://www.noproxy.org
http://www.hidemein.com
http://www.ooxy.info
http://www.ybasic.com
http://www.noxy.info
http://www.viewanysite.com   
نویسنده : soheil afroozerad ; ساعت ٩:۱۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸٦

فيلتر شکن های سرور آمريکا

http://peru.america.selfip.com
http://bolivia.america.selfip.com
http://chile.america.selfip.com
http://argentina.america.selfip.com
http://uruguay.america.selfip.com
http://paraguay.america.selfip.com
http://ecuador.america.selfip.com
http://colombia.america.selfip.com
http://brazil.america.selfip.com
  
نویسنده : soheil afroozerad ; ساعت ٩:٢٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٥

فيلتر شکن های توووووووووووپ-بروز بروزه

http://malehatshenas.com/
http://www.worldwideproxy.com/
http://tokyo.jp.asia.dased.com
http://hiroshima.jp.asia.dased.com
http://osaka.jp.asia.dased.com
http://manila.ph.asia.dased.com
http://kualalumpur.my.asia.dased.com
http://singapore.sg.asia.dased.com
http://www.surfshady.com
http://www.surfblocked.net
http://www.pawxy.net
http://www.pawxy.org
http://p6s.org
http://www.eazysurfer.com
http://www.theevader.com
http://www.ibypass.info
http://www.reallycoolproxy.com
http://www.proxybear.com
http://www.mycoolproxy.com
http://www.proxycab.com
http://www.proxygo.info
http://www.proxir.com
http://www.urlbrowse.com
http://www.browsestealth.com
http://www.filterhide.com
http://www.3proxy.info
http://www.ghostme.info
http://www.proxyboot.info
http://www.1proxy.info
http://www.proxxxy.org
http://www.allfreeproxy.info
http://www.doproxy.info
http://www.homeproxy.info
http://www.mycoolproxy.info
http://www.topfreeproxy.info
http://proxyziro.myblog.ir
http://www.thesecureproxy.info
http://www.orangeproxy.info
http://www.privateproxy.info
http://www.surfsneaky.com
http://www.talkwebz.com/proxy
http://www.proxology.com/nph-proxy.pl
http://www.bigbambu.info
http://www.proxypen.info
http://www.zzoop.com
http://www.pupilpass.com/index2.php
http://www.lethimgo.in
http://www.passmebrowser.com
http://123proxy.net
http://www.unblockoffice.com
http://www.ghostme.info
http://www.proxyj.com
http://www.eduproxy.info
http://www.hidezor.com
http://www.stealth-proxy.com
http://www.xxweb.org/?security=Security+web+services
http://www.mariosurf.com
http://www.proxyminds.com
http://www.6l5.net
http://www.prox-e.org
http://www.has.com.cn
http://kai.seopdq.com
http://kabal.seopdq.com
http://kano.seopdq.com
http://www.lethimgo.in
http://www.freeproxi.org
http://www.lethergo.in
http://www.browsehidden.com/nph-index.cgi
http://www.ffpu.com
http://www.pussyproxy.com
http://www.proxz.info
http://www.proxbypass.com
http://www.anonysurf.nl/index.php?go=cgiproxy
http://www.anonysurf.nl/index.php?go=phpproxy
http://www.egyb.com
http://www.proxycorner.net
http://www.frostyproxy.com
http://www.proxypride.com
http://www.theschoolproxy.com
http://www.blockbypasser.com
http://proxasaurus.info/apps/proxy_phproxy
http://proxasaurus.info/Myspace_Proxy
http://www.xorpy.com
http://www.passmebrowser.com
http://proxydude.info
http://www.proxy1337.info
http://selfproxy.info
http://proxasaurus.info
http://dailypdf.com/proxy.html
http://www.autobypass.com
http://jan23.host4c.com
http://www.url1.in
http://www.deepsneak.com
http://falsario.com/browse.php
http://www.gvurl.info
http://www.scribbles.tv
http://www.lopi.us
http://www.anonymousweb.net
http://www.scoobidoo.net
http://www.matrixnational.us
http://bo.seopdq.com
http://sureproxy.com
http://bemyproxy.com
http://proxyvan.com
http://sp-5.info
http://proxbot.com
http://uniquetunnel.com/tunnel/index.php
http://sp-2.info
http://www.squidsurf.com
http://www.proxiezone.com
http://www.rmfproxy.com
http://www.surfsneak.com/?proxy=proxy_anonymous
http://www.proxiezone.com
http://sp-8.info
http://www.urlcutter.info
http://sp-20.info
http://sp-17.info
http://www.s3rf.com
http://hotdogproxy.com/hot/index.php
http://bypasser.info
http://hideme.nexusn2v.com
http://gonzoproxy.com
http://proxydragon.com
http://eproxy.pl
http://proxypill.com
http://proxyhustle.com
http://uprox.com
http://lolprox.com
http://www.uf2.org
http://sp-1.info
http://www.hidemenot.com
http://www.proxycrazy.com
http://www.bypassmyspace.info
http://ekize.com/myspace-proxy
http://www.myspaceunblocker.com
http://www.beshkan.byethost14.com
http://www.libertyproxy.com
http://www.anonimator.net
http://tele3.1freehost.net
http://www.myspaceunblocker.com
http://austria.europe.podzone.net
http://thesiteunlocker.com
http://www.proxyhub.co.uk
http://www.strangeip.com/ip/index.phphttp://www.surfshady.com
http://www.surfblocked.net
http://www.pawxy.net
http://www.pawxy.org
http://p6s.org
http://www.eazysurfer.com
http://www.theevader.com
http://www.ibypass.info
http://www.reallycoolproxy.com
http://www.proxybear.com
http://www.mycoolproxy.com
http://www.proxycab.com
http://www.proxygo.info
http://www.proxir.com
http://www.urlbrowse.com
http://www.browsestealth.com
http://www.filterhide.com
http://www.3proxy.info
http://www.ghostme.info
http://www.proxyboot.info
http://www.1proxy.info
http://www.proxxxy.org
http://www.allfreeproxy.info
http://www.doproxy.info
http://www.homeproxy.info
http://www.mycoolproxy.info
http://www.topfreeproxy.info
http://proxyziro.myblog.ir
http://www.thesecureproxy.info
http://www.orangeproxy.info
http://www.privateproxy.info
http://www.surfsneaky.com
http://www.talkwebz.com/proxy
http://www.proxology.com/nph-proxy.pl
http://www.bigbambu.info
http://www.proxypen.info
http://www.zzoop.com
http://www.pupilpass.com/index2.php
http://www.lethimgo.in
http://www.passmebrowser.com
http://123proxy.net
http://www.unblockoffice.com
http://www.ghostme.info
http://www.proxyj.com
http://www.eduproxy.info
http://www.hidezor.com
http://www.stealth-proxy.com
http://www.xxweb.org/?security=Security+web+services
http://www.mariosurf.com
http://www.proxyminds.com
http://www.6l5.net
http://www.prox-e.org
http://www.has.com.cn
http://kai.seopdq.com
http://kabal.seopdq.com
http://kano.seopdq.com
http://www.lethimgo.in
http://www.freeproxi.org
http://www.lethergo.in
http://www.browsehidden.com/nph-index.cgi
http://www.ffpu.com
http://www.pussyproxy.com
http://www.proxz.info
http://www.proxbypass.com
http://www.anonysurf.nl/index.php?go=cgiproxy
http://www.anonysurf.nl/index.php?go=phpproxy
http://www.egyb.com
http://www.proxycorner.net
http://www.frostyproxy.com
http://www.proxypride.com
http://www.theschoolproxy.com
http://www.blockbypasser.com
http://proxasaurus.info/apps/proxy_phproxy
http://proxasaurus.info/Myspace_Proxy
http://www.xorpy.com
http://www.passmebrowser.com
http://proxydude.info
http://www.proxy1337.info
http://selfproxy.info
http://proxasaurus.info
http://dailypdf.com/proxy.html
http://www.autobypass.com
http://jan23.host4c.com
http://www.url1.in
http://www.deepsneak.com
http://falsario.com/browse.php
http://www.gvurl.info
http://www.scribbles.tv
http://www.lopi.us
http://www.anonymousweb.net
http://www.scoobidoo.net
http://www.matrixnational.us
http://bo.seopdq.com
http://sureproxy.com
http://bemyproxy.com
http://proxyvan.com
http://sp-5.info
http://proxbot.com
http://uniquetunnel.com/tunnel/index.php
http://sp-2.info
http://www.squidsurf.com
http://www.proxiezone.com
http://www.rmfproxy.com
http://www.surfsneak.com/?proxy=proxy_anonymous
http://www.proxiezone.com
http://sp-8.info
http://www.urlcutter.info
http://sp-20.info
http://sp-17.info
http://www.s3rf.com
http://hotdogproxy.com/hot/index.php
http://bypasser.info
http://hideme.nexusn2v.com
http://gonzoproxy.com
http://proxydragon.com
http://eproxy.pl
http://proxypill.com
http://proxyhustle.com
http://uprox.com
http://lolprox.com
http://www.uf2.org
http://sp-1.info
http://www.hidemenot.com
http://www.proxycrazy.com
http://www.bypassmyspace.info
http://ekize.com/myspace-proxy
http://www.myspaceunblocker.com
http://www.beshkan.byethost14.com
http://www.libertyproxy.com
http://www.anonimator.net
http://tele3.1freehost.net
http://www.myspaceunblocker.com
http://austria.europe.podzone.net
http://thesiteunlocker.com
http://www.proxyhub.co.uk
http://www.strangeip.com/ip/index.php   
نویسنده : soheil afroozerad ; ساعت ٩:۱٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٥

 

چهار روز اول دوستي دختر و پسر: روز اول: دوسم داشته باش، بهم دست نزن، روز دوم: بهم دست بزن بوسم نكن، روز سوم: بوسم كن اما ... خبري نيست، روز چهارم: ... اشكالي نداره اما فراموشم نكن.   
نویسنده : soheil afroozerad ; ساعت ۸:۳٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٥

 

 

سلام.

 

قضيه من، داستان تركه است كه ميخواستن رييس حفاظت اطلاعاتش كنن. بهش يه سري اسرار مملكتي ميگن ببينن چقدر ميتونه بروز نده. تهديدش ميكنن نميگه. ميزننش نميگه. بي خوابي بهش ميدن نميگه. زن و بچه اش رو شكنجه ميكنن نميگه. آخر سر كه ميبينن خيلي كارش درسته واسه اطمينان بيشتر ميندازنش يه ماه انفرادي و رفتارشو زير نظر ميگيرن ببينن اگه بازم دووم اورد رييس حفاظت اطلاعاتش كنن. تو انفرادي ميبينن كه هي ميزنه تو سر خودش و ميگه: اه يادم بيا ديگه! حالا منم هر چي فكر ميكردم يادم نمي اومد كه رمز عبورم چيه! پس شرمنده كه اين همه مدت اينجا آپ نشد.(اينم نبود يه بهونه ديگه مي اوردم!)

 

فعلا اينارو داشته باشين تا حال و هوا عوض شه.

 

به باباي حسين فهميده ميگن نظرت در مورد رشادت فرزندت چيه؟ ميگه بي خيال بابا من هنوز دارم قسط تانك ميدم.

قزوينيها به برادر زن ميگن: اشانتيون ازدواج.

 

باقي جوك ها هم چون هم بي مزه بودن و هم طولاني، پيچونده شدن. قضيه تركه هم جوك نبود. چون من فقط جوك هاي كوتاه و دست اول ميذارم اينجا. (آره ارواح خودم). در ضمن از اينكه بازم سر ميزنين و لينك! منو تو بلاگتون ميذارين و به جوك! ها ميخندين و كامنت ميذارين، ممنونم.

 

  
نویسنده : soheil afroozerad ; ساعت ۱:٥٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ دی ،۱۳۸٥

واژه‌های ایرانی درزبان انگلیسی:

زبان‌های فارسی وانگلیسی هردو به دسته‌ زبان‌های آریائی (ویا به اصطلاح هندواروپائی) تعلق دارند. به همین دلیل واژه‌های مشابه بسیار میان دوزبان دیده می‌شود. اما علاوه براین واژه‌ها ی پایه وهمانند مثل مادر، برادروپدر، کلمات بسیاری هم دردوره‌های بعدی تاریخ اززبان مردم ایران وارد زبان انگلیسی شده است. بعضی ازاین واژه‌ها اززبان‌های اوستایی وپهلوی وفارسی باستان وبرخی واژه‌ها اززبان‌های سومری وایلامی وغیره وبعضی دیگراززبان‌ها وگویش‌های دیگرسرزمین ایران مثل آذری، کردی وبلوچی به زبان انگلیسی راه یافته‌اند. دراین مقاله نموداری ازتأثیرات زبانهای ایرانی بردیگرزبان‌های اروپایی ازجمله زبان‌های یونانی، لاتین، فرانسه، وآلمانی که درانگلیسی تأثیر بسیارنهاده‌اند ارائه شده است.
گلها، گیاهان ومحصولات کشاورزی:
درروزگاری که سراسراروپا یخ بندان بود، فلات ایران سرزمینی خرم به شمارمی‌رفت وکویرلوت امروز به گونه دریائئ با حاشیه‌های پرازدرخت اززیبا ترین مناطق کره زمین محسوب می‌گردید. پس ازتغییرات جوی وزمین شناسی، کم کم مراکز ایران کنونی روبه
خشک شدن نهاد و بالعکس اروپا به سرسبزی وخرمی گرایید . شاید به همین علت اقوام ساکن فلات ایران وپیرامون آن درآغاز تمدن ازپیروان کشاورزی بوده اند. دراین مورد بررسی ازنویسندگان انگلیسی مثل هنری فیلد تصریح دارند که ایران ازنظر کشاورزی براروپا تقدم داشته وازبابت پرورش گیاهان داروئی وگل‌های زینتی وزیبا کمک ‌های برجسته‌ای به تمدن بشری نموده‌است. ازهمین روست که نام واژه‌های ایرانی رابه فراوانی دروصف گل‌ها وگیاهان درزبان انگلیسی می‌یابیم؛ نمونه ها:
1- jasmin – یاسمن: این واژه به گونه jessamin هم به کاررفته است. علاوه برزبان انگلیسی، درزبان فرانسه به صورت jasmine (ژاسمن)،درآلمانی یاسمین، درارمنی یاسمیک، درایتالیایی Glesomin، درلاتین Gelsiminum ودربسیاری زبان‌های دیگربا تغییرات اندک تلفظ می‌شود. درزبان ترکی وشاخه‌‌های آن به صورت jasmine به کارمی‌رود. واژه یاسمن نام زیبایی برای زنان ودختران به شمارمی‌آید.
 

2- Narcossis – نرگس: این واژه درعربی به صورت نرجس، درلاتین وروسی Narcissus تلفظ می‌شود. درآلمانی Narcisism ، درارمنی نارگیس ودرترکی نرجس ونرگس به کارمی‌رود. واژه Narscisism درزبان انگلیسی یا خود ستائی که کنایه اززیبایی است، هم ازاین واژه ساخته شده است. درزبان فارسی چشم مست رانرگس مست هم نامیده‌اند.
 

3- Pistacchio – پسته: این واژه علاوه برزبان انگلیسی درغالب زبان‌های اروپائی با اندکی تغییر به صورت پسته، پستاچیو به کارمی‌رود ودرزبان ترکی نیزچنین است.
 

4- Rose – رز : اصل این کلمه ورذ پهلوی است که دگرگونی یافته وبه ورد عربی ازیک طرف ورز Rose لاتین واروپائی ازطرف دیگرتبدیل شده است. درانگلیسی ، فرانسه وآلمانی Rose درفنلاندیRussuo ودرغالب زبان‌های اروپائی با اندکی تفاوت دیده می‌شود.
 

5- Susan- سوسن: اسم زن ودختراست. سوزان همان کلمه فارسی سوسن(نام گل) است که به زبان‌های خارجی راه یافته است.
 

6- Sugar – شکر: ازکلمات کمیابی است که خود اروپائیان نیزتصریح به ایرانی بودن آن دارند. درانگلیسی شوگر،درفنلاندیSokeri،درترکی شکرSeker، درآلمانی Zucker،درفرانسه Sucre، درعربی سکر،درروسی ساخارودرمجاری Cukor سوکور دیده می‌شود.
 

7- Pepper این واژه ازفلقل ایرانی گرفته شده است. این واژه به گونه Piper درلاتین، معتقدند اصل کلمه آرامی است که بازهم زبان بخش بزرگی ازایران بوده و دردوران هخامنشی یکی از زبان‌های رسمی ایران محسوب می‌شده است.8- Spinach – اسفناج: این واژه ایرانی درزبان‌های دیگر به صورت گوناگون یافت می‌شود، ازجمله درفنلاند Pinatia پیناتیا، درانگلیسی وفرانسه Spinach ودرزبان‌های دیگر اروپایی کم وبیش با تغییراتی کاربرد دارد. جالب این است که بدانیم اسفناج خود معرف سپاناج فارسی است ودرفرهنگ ‌های کهن عربی چون" البلغد" ابویعقوب کردی نیشابوری و" السامی فی السامی" میدانی نیشابوری، به همین صورت آمده است.9- Candy : کلمه قند واژه‌ی است پارسی، همان طور که شکرواژه‌ای است ایرانی. پس ازساخته شدن شکر درایران که به اعتراف عمومی ریشه آن ایرانی وفارسی است ، کلمه قند به همین نام به وجود آمد. کم وبیش ریشه‌های مشابهی مثل کندو را درزبان فارسی می‌یابیم. یکی ازواژه‌های انگلیسی که ریشه مشابهی با قند دارد عبا رتست از: Candy (شیرینی). زیرا شیرینی ولذت دراین واژه با کلمه قند سنجیده شده است.

به گفته محمود بختیاری، کاندیدای وکالت درزمان قدیم لباس سفید رنگ شکری می‌پوشیده وبه همین ترتیب خود را نامزد انتخابات می‌کرده وبدین رو واژه Candidate (کاندیدا، نامزد) ساخته شد.10- Caulifower- kale : به معنی کلم است. با توجه به شباهت این ریشه‌ها امکان دارد این واژه‌ها هم ریشه ایرانی داشته باشند.11- Nuphar – نیلوفرزرد، Nenaphar – نیلوفر زرد؛ نام گل‌ زیبای نیلوفراست که در زبان ‌های دیگراروپا ازجمله فرانسه- یونانی وترکی دیده می‌شود.12- Orange : نارنج وترنج درپارسی کهن به نارنج وپرتقال اطلاق می‌ شده‌اند؛ درفرانسه Orange ، درژاپنی Orenzi ودرزبان‌های ترکی، کردی، آسوری وبسیاری اززبان‌های دیگر دنیا ریشه دوانیده است.13- Rubart- ریواس: اصل این واژه رواند وریماس ( ریواس) است . واژه‌های مشابه درزبان‌های دیگرازجمله ایتالیایی ، فرانسه،‌ انگلیسی وترکی دیده می‌شود.
14- Ginger – زنجبیل: درزبان انگلیسی؛ Zenzero ایتالیایی15- Lemon – لیمو: ریشه لیمو درغالب زبان‌های دنیا ازجمله ترکی؛ اسپانیولی، ایتالیایی، زبان‌های اسکاندیناوی وروسی به کارمی‌رود. نیزکلمه Limo nade که ازلیمو گرفته شده است. Lemon drop ، آب نبات ترش، Lemon joic آب لیمو وغیره.16- کلمه بوته که ریشه‌ی پارسی واصیل است. درزبان‌های اروپایی به گونه Botamic (علم گیاه‌شناسی) ریشه دوانده است. وبه نظر می‌آید که لفظ Pon فنلاندی نیزکوتاه شده آن باشد. درزبان ترکی نیز واژه بوته را داریم. واژه Botanic تقریبا بین‌المللی است و درتمام زبان‌های اروپایی، سوئدی، نروژی،‌فرانسه ، آلمانی وروسی به کار می‌رود.17- Silk- ابریشم: این واژه انگلیسی وSoie (سویه) فرانسه، سیرا، عربی، سیراج، حبشی، ازواژه‌ فارسی سره گرفته شده‌آند. به خوبی می‌دانیم که ایران یکی ازمراکز مهم پرورش کرم ابریشم بوده است. واگرچه چین هم مرکز عمده تولید ابریشم به شمارمی‌آمده اما این واژه ازراه ایران به اروپا رخنه کرده است.18- Saffron – زعفران: نیز واژه بین المللی گردیده ودرتمام اروپا کاربرد دارد.19-Garden- باغ: این ریشه ایرانی است. زیرا درروستا‌های ایران واژه کرت که درحقیقت با غچه‌های مخصوص مو وسایر درختان می‌باشد، به کارمی‌رود. درگویش کرمانی، گارت به جوی‌های که درآنها درخت خرما کاشته می‌شود وصورت باغ کوچکی را می‌یابد اطلاق می‌گردد. ازهمین ریشه Garten آلمانی Jarten ژاردن فرانسه راباید به خاطر سپرد.20- مقایسه واژه‌های Tree انگلیسی، درو روسی ودارو درخت فارسی نشان می‌دهد این ریشه‌ها نیزهما نندی دارند. اما به نظر می‌رسد که این کلمه پایه باشد.

نام جانوران و حشرات:


توجه به نام‌هاي حيوانات و حشرات نشان مي‌دهد كه در اين زمينه هم انگليسي از زبان‌هاي ايران و به ويژه پارسي متاثر بوده است.


Elephent_فيل : دگرگون شدة الفيل عربي است كه ريشة آن پيل پارسي است. در توراني هم ريشة‌هاي فيل و پيل هر دو ديده مي‌شود .


Sponge ـ اسفنج : جانوري دريايي است، ضمناً اين نام به اسفنج مصنوعي هم اطلاق مي‌شود كه مصارف صنعتي و پزشكي دارد. ريشة اسفنج در زبان‌هاي اروپايي به گونه Sponge انگليسي ، Espange فرانسه و در زبان ژاپني به صورت Suponji به كار مي‌رود.


Carcass ـ لاشه و مردار : جابه‌جا شده كركس است كه پرنده‌اي مردارخوار مي‌باشد. شايد در دوران رواج آيين زرتشتي كه جنازه‌ها را در معرض هواي آزاد در كوه‌ها قرار مي‌دادند و عملاً هر جنازه خوراك كركس مي‌شد، اين واژه با لاشه و مردار مترادف شد.


Bees ـ زنبور : در برهان قاطع ، Booz به زنبور سياهي كه روي گل مي‌نشيند اطلاق مي‌گردد. اما آيا ريشة اوليه مشترك است يا از زبان فارسي به انگليسي راه يافته جاي تحقيق دارد.


Cow ـ گاو: اگرچه در مقايسة واژه‌هاي Cow انگليسي ، گاو فارسي و Ceush اوستايي به نظر مي‌رسد اين واژه از كلمات اوليه و پاية زبان‌هاي هند و اروپايي باشد. از آن‌جا كه در زبان لاتين ريشه‌اي شبيه Cow وجود ندارد و در زبان سومري گاو را gu و gud مي‌گويند ، احتمال زيادي وجود دارد كه ريشة اين كلمه سومري يا سومري اوستايي باشد.


Colt ـ كره‌اسب : واژة Colt با كره خيلي شبيه به نظر مي‌رسد. به علاوه نام كوله كه نوعي اسب بوده است در پارسي، تركي و مغولي ديده مي‌شود كه با كلمة كره بي‌شباهت نيست.


برخي ديگر از واژ‌ه‌هاي انگليسي كه شباهت آشكار به فارسي دارند ، عبارتند از :
Duck با اردك فارسي، تركي، كردي و لري
Goose با غاز فارسي، اوز عربي، عاز تركي و كردي
Dog با سگ
Mouse با موش فارسي ( موگ ارمني)
Camel شتر و Camelot ـ شتر كوچك از جمل عربي گرفته شده‌است.
Giraffe همان ريشه زرافة فارسي است.
Canary قناري
Jackal شغال
Bavri سگ آبي كه اوستايي است و ريشة مسترك با Beaver انگليسي دارد.

واژه های نظامی وکشوری


1-Nav- ناو: واژه ایرانی به معنی کشتی است وازهمین ریشه ناوبان – ناوخدای (ناخدا) مشتق می شود. درانگلیسی Navigate (کشتی رانی) وNavigable (قابل کشتی رانی) Navigator (ملاح) Navy blue (آبی سیر) و Naval (وابسته به نیروی دریانی) ازهمین ریشه آمده اند.


2- Caravan – کاوران.


3- Arch- قوس: درانگلیسی به مفهوم قوس می باشد. درفارسی "ارک" اراک واریکه داریم که به مفاهیم مرکز قلب وحتا قوس به کار رفته اند . چه ارگ شهرغالبا توس مانند ساخته می شده است. واژه اراک ایرانشهر به معنی دل ایرانشهر ومرکز ایرانشهر بوده است. ازهمین ریشه کلمات Archreologg (قوس شناسی وسپس معماری ) وarcae لاتینی (قوس ) گرفته شده است.


4- King- پادشاه : این واژه انگلیسی وKonig آلمانی وواژه های مشابه درسوئدی دانمارکی نروژی فنلاندی وایسلندی ازریشه Kay پهلوی وKavi اوستایی است. درزبان پشتو خنتما (نجیب زاده وبزرگوار) ودرزبان ترکی خان به احتمال زیاد با این ریشه ها قرابت دارند. توجه کنید کی – کیان Kikg- Kigam KONIG- خان – خنتما – کان.


5- dikar- دینار: پول عربی که ریشه ایرانی اوستایی دارد. Draik نام پول زمان هخامنشیان که درکتاب مقدس تورات وانجیل یاد شده است. مدتی هم یونانیان مسکوک خود را به صورت دریک به کارمی برده اند. هردو ریشه ایرانی دارند ریشه Darik بعدا به صورت Dram ودراخما Drachma یونانی وانگلیسی درآمده است.


6- Plateau- فلات : اصل این کلمه هرچه باشد ازمشرق زمین گرفته شده است Jranian به فلات ایران گفته می شود.


7- Pepper: این واژه ازفلفل ایرانی گرفته شده است. این واژه به گونه Piper درلاتین Poivre درفرانسه peppe ایتالیایی ببر درترکی وپیری دریونانی است. بعضی معتقدند اصل کلمه آرامی است که بازهم زبان بخش بزرگی ازایران بوده ودردوران هخامنشی یکی اززبانهای رسمی ایران محسوب می شده است.


8- Spinach- اسفناج: این واژه ایرانی درزبان های دیگربه صورت گوناگون یافت می شود ازجمله درفنلاند Pikatia پیناتیا درانگلیسی وفرانسه Spinach ودرزبانهای دیگراروپای کم وبیش تغییراتی کاربرد دارد. جالب این است که بدانیم اسفناج خود معرب سپا ناج فارسی است ودرفرهنگ های کهن عربی چون "البلغد" ابو یعقوب کردی نیشابوری و "السامی فی السامی" میدانی نیشابوری به همین صورت آمده است.


9- Candy: کلمه قند واژه ای است پارسی همان طور که شکرواژه ای است ایرانی. پس ازساخته شدن شکردرایران که به اعتراف عمومی ریشه آن ایرانی وفارسی است کلمه قند به همین نام به وجود آمد کم وبیش ریشه های مشابهی مثل کندو را درزبان فارسی می یابیم. یکیا زواژههای انگلیسی که ریشه مشابهی با قند دارد عبارتست از: Candy (شیرینی ). زیرا شیرینی ولذت دراین واژه با کلمه قند سنجیده شده است. به گفته محمودی بختیاری کاندیدای وکالت درزمان قدم لباس سفید رنگ شکری می پوشیده وبه همین ترتیب خود را نامزد انتخابات می کرده وبدین رو واژه Candidate (کاندیدا نامزد) ساخته شد.


10- Cau liflower- kale : به معنی کلم است با توجه به شباهت این ریشه ها امکان دارد این واژه ها هم ریشه ایرانی داشته باشد.


11- Nuphar- نیلوفر زرد Nenophar- نیلوفر زرد: نام گل زیبای نیلوفر است که درزبان های دیگراروپا ازجمله فرانسه – یونانی وترکی دیده می شود.


12- Orange: نارنج وترنج درپارسی کهن به نارنج وپرتقال اطلاق می شده اند درفرانسه Orang درژاپنی Orenzi ودرزبان های ترکی کردی آسوری وبسیاری اززبانهای دیگر دنیا ریشه دوانیده است.


13- Rhubarb- ریواس : اصل این واژه راوند وریواس (ریواس) است . واژه های مشابه درزبان های دیگر ازجمله ایتالیایی فرانسه انگلیسی وترکی دیده می شود.


14- Ginger- زنجبیل: درزبان انگلیسی Zenzero ایتالیایی.


15- Lemon: لیمو: ریشه لیمو درغالب زبان های دنیا ازجمله ترکی فرانسه اسپانیولیایتالیایی زبان های اسکاندیناوی وروسی به کارمی رود نیز کلمه Limonade که ازلیمو گرفته شده است. Lemon آب نبات ترش Lemon juice آب لیمو وغیره .


16- کلمه بوته که ریشه ای پارسی واصیل است درزبان های اروپایی به گونه Botanic (علم گیاه شناسی) ریشه دوانده است. وبه نظر می آید که لفظ Pon فنلاندی نیز کوتاه شده اآن باشد. درزبان ترکی نیز واژه بوته را داریم. واژه Botanic تقریبا بین المللی است ودرتمام زبان های اروپایی سوئدی نروژی فرانسه وآلمانی وروسی به کارمی رود.


17- Silk – ابریشم: این واژه انگلیسی وSoie (سویه) فرانسه سیرا عربی سیراج حبشی ازواژه های فارسی سره گرفته شده اند. به خوبی می دانیم که ایران یکی از مراکز مهم پروش کرم ابریشم بوده است. واگر چه چین هم مرکز عمده تولید ابریشم به شمار می آمده اما این واژه از راه ایران به اروپا رخنه کرده است.


18- Saffron- زعفران : نیز واژه بین المللی گردیده اودرتمام اروپا کاربرد دارد.


19- Garden- باغ: این ریشه ایرانی است. زیرا درروستاهای ایران واژه کرت که درحقیقت باغچه های مخصوص مو و سایر درختان می باشد به کارمی رود. درگویش کرمانی گارت به جویهایی که درآنها درخت خرما کاشته می شود وصورت باغ کوچکی را می یابد اطلاق می گردد. ازهمین ریشه Garten آلمانی و Jarten ژاردن فرانسه را باید به خاطر سپرد.


20- مقایسه واژه های Tree انگلیسی درروسی ودارو درخت فارسی نشان می دهد این ریشه ها نیزهمانندی دارند اما به نظر می رسد که این کلمه پایه باشد. 

  
نویسنده : soheil afroozerad ; ساعت ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ آذر ،۱۳۸٥

بیوگرافی نیکولاس کیج

Nicolas Cage at the Beverly Hills premiere of Universal's Captain Corelli's Mandolin

با نام نیکولاس کوپولا متولد 7 ژانویه 1964 در لانگ بیچ کالیفرنیای آمریکا . برادرزاده فرانسیس فورد کوپولا و دانش آموخته دبیرستان بورلی هیلز، ترک دبیرستان در کلاس یازدهم و آموزش در کنسترواتوار تئاتر آمریکا . آموزش بازیگری با پگی فیوری. کسب سوشهرت در سال 1989 به خاطر بلعیدن سوسکس زنده برای فیلم بوسه خون آشام . برنده جایزه بهترین بازیگر مرد از سوی منتقدان نیویورک ،برنده جایزه بهترین بازیگر درام مرد از سوی گلدن کلوب و برنده جایزه اسکار به خاطر ترک لاس وگاس در سال 1995. نیکلاس در نخستین حضورهایش بر روی پرده سینما به صورت مرد دروغگویی ظاهر می شد . ولی هنگامی که در فیلم بزرگ کردن آریزونا خود را به کاریکاتوری تبدیل کرد سبکش به شکل آشکاری دلپذیر شد. کیج از اندامک دراز ،حالت فداکاری جاودانه و مژه های تیره اش نقش کمدی خرگوشی وحشی را ساخت. او در فیلم پیچیده تر ماه زده در نقش قصاب جوانی که عاشق نامزد متارکه کرده برادر بزرگش می شود سبک کمدی اش را توسعه می دهد . سپس کیج با بازی درخشانش در بوسه خون آشام در نقش گرد آورنده ادبی تازه به دوران رسیده که فکر می کند تبدیل به خون آشام شده است ،خویش را پیشر فت می دهد . این گردآورنده ادبی طعمه افتاده اش را بر دل مشغولی نگه می دارد و سرگرم کننده تر می شود . کیج به مسخرگی جیم کری در نقاب متحول می شود ، ولی بدون جلوه های ویژه کیج در قلب وحشی (دیوید لینچ) در نقش دریانوردی معتاد موفقیت چندانی کسب نکرد . او در دهه نود در کمدی سبکس ،نقش های تحسین برانگیزی ایفا کرد به ویژه با اندرو برگمان بسیار خوب کار کرد . در ماه عسل در لاس وگاس او نقش جک سینگری مردی است که نامزدش را در بازی پوکر از دست  می دهد و بر وحشتش از ازدواج چیره می شود.

کیج همچنین در نقش آرام تری از پلیسی که متاهل که بلیت بخت آزمایی برنده ای را به انعام پیش خدمتی می دهد در فیلم می توانست برای شما اتفاق افتاده باشد به خوبی ظاهر می شود داستان فیلم از این قرار است این پلیس آرام برای  نوشیدن چای وارد رستورانی می شود هنگام پرداخت صورت حساب می بیند که همسرش که زن عقده ای هم بوده تمام پولهایش را برداشته وپیش خدمت این را می گوید که فردا هر مقدار پولی به دستم امد مقداری از آن به تو می دهم و از قضا شب همان  در قرعه کشی ده میلیون را برنده می شود و و مقدار از این پول را به این پیش خدمت می دهد.

و در فیلم  نوآر غرب ردراک اجرای درستی رائه می دهد . به نظر نمی آید که او در این فیلم بازی می کند و ضمن مانند خودش هم به نظر نمی رسد.او روی پرده سینما جا افتاده است و به طور پیوسته مردانه تر و خوشتیب تر می شود گرچه ممکن در اجرایی ناشیانه ناتوان باشد.

بالاخرا در ترک لاس وگاس او این امکان را یافت که حقیقتا به عمق مهارت کار کمدی اش برسد .  او دراین فیلم نقش بن ساندرسون را ایفا می کند . بن ساندرسون نویسنده نوشخواره ای است که هالیوود را به قصد لاس وگاس ترک می کند تا سر حد مرگ نوشخوارگی می کند . کیج بدون زیر پا گذاشتن شخصیت بن به ما نشان می دهد که چگونه از میان گریزهایش نگاه کنیم . کیج مدت زمان زیادی است که هیجان انگیز ترین بازیگر جوان سینمای آمریکاست . با ترک لاس وگاس پرشورترین هم شده است.  

  
نویسنده : soheil afroozerad ; ساعت ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ آذر ،۱۳۸٥

بیوگرافی اما واتسون

نام :اما واتسون

نام اصلی : اما چارلوت دوئر واتسون

تاریخ تولد : 15 آپریل 1990

محل تولد : آکسفورد ،انگلستان

اما شارلوت دویر واتسون متولد ۱۵ آوریل ۱۹۹۰  آکسفورد واقع در شایر انگلستان است والدینش : کریس (۱۹۶۰) و ژاکلین(۱۹۶۰) و برادرش الکس(۱۹۹۴). 

اماواتسون با ۱۶۵ سانتی متر قد و چشمانی به رنگ قهوه ای تیره در آکسفورد انگلســــتان نزد مادرش زندگی می کند . او دو گربه به نام های دومینو و بابلز دارد.

 

برخی از علایق اما :

اما به بازیگرانی چون برادپیت٬ جان کلیس٬ جولیا رابرتس٬ جنیفر آنیستون و ساندرا بلوک علاقه دارد او از پیتزا و شکلات و نیز از رنگ آبی خوشش می آید. اما از دروس هنر و تاریخ و انگلیسی و همچنین از هاکی روی یخ٬ تنیس و خرید (او به لباسفروشی دی کا ان وا علاقه دارد) خوشش می آید.

واتسون به گیتار و سبک پاپ علاقه دارد. او می گوید: پدرم از بی بی کینگ و التون جان و مادرم از الویس پریسلـی خوشش می آید.

پدر و مادر او از هم جدا شده اند و او اکنون با مادرش زندگی می کند. او قبل از بازی در مجموعه فیلمهای هری پاتر در دراگون (مدرسه او) در تئاترهای بسیاری از جمله: نقش پرستو در پرستو و شاهزاده ٬ آشپز عصبانی در سرزمین عجایب ٬ مورگان لافی در سال های جوانی آرتور و در نقش اصلی شاهزاده خوشحال


Emma Watson as Hermione Granger in Warner Bros. Harry Potter and the Goblet of Fire

اما شارلوت دوئر واتسون متولد 15 آپریل 1990 در آکسفورد واقع در آکسفورد شایر انگلستان است . او که دوستانش ام صدایش می زنند در مدرسه در چندین نمایش نقش اصلی را ایفا می کرد که از میان می توان به کارهایی مثل «آرتور،سالهای جوانی» و «پرنس خوشبخت » اشاره کرد. همزمان با این فعالیتها در چندین رشته دیگر نیز کار کرد. مثلا در انجمن شعر و ادب مدرسه شرکت می کرد و حتی در هفت سالگی مقام اول مسابقات شعر را به دست آورد . هری پاتر و سنگ جادو در سال 2001 اولین حضور رسمی واتسون در یک اثر سینمایی است در حالی که در میان دختران مانند خیلی دیگر از دختر بچه هایی که برای تست داده بودند اصلا امیدی به پیروزی نداشت. جدای از دنیای سینما ،اما واتسون 169 سانتی از بازی هاکی لذت می برد و پیش از هر کارکتر درون فیلم عاشق بحث و جدل است. اگر شما او در فیلم با موهایی قهوه ای می بینید جالب است بدانید موهای واقعی او بلوند هستند و چندان علاقه ای به ادامه بازیگری ندارد . پدر و مادرش ژاکلین و کریس هر دو وکیل هستند و سالهاست از هم جدا شده اند . و اِما همراه با مادر و برادر کوچکترش الکس زندگی می کند او در عالم بازیگری از جولیا رابرتز،گلدی هاون،جان کلینز و ساندرا بولاک تقلید می کند .

  
نویسنده : soheil afroozerad ; ساعت ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ آذر ،۱۳۸٥

آرام جعفري: دلم براي نقاشي تنگ شده است

آرام جعفري متولد 22 بهمن‌ماه سال 59 در تهران است، فرزند دوم خانواده تحصيلاتش را در رشته نقاشي به پايان
رسانده و همچنين در عالم تئاتر بارها روي صحنه رفته، اولين باري كه جلوي دوربين رفت در مجموعه «خارج از حصار» بود و بعدها با مجموعه «ميگي نه نگاه كن» مهمان خانه‌ها شد و اين بار با پرواز در حباب آمد، سريالي كه چهارشنبه‌ها از <بكه سوم سيما پخش مي‌شود. به بهانه پخش سريال «پرواز در حباب» آخرين گفته‌هاي او را بخوانيد.
    * آرام همه آدم‌ها رو دوست داره، لجبازه، مهربونه و غيرقابل پيش‌بينيه.
    * من كار با آقاي مقدم رو خيلي دوست دارم، ايشان با من تماس گرفتند و بعد از اين‌كه توضيحاتي درباره نقشم شنيدم با كمال ميل قبول كردم كه در اين پروژه همكاري كنم.
    * به شدت به بيزينس (تجارت) علاقه‌مندم.
    * حدودا سه الي چهار سال به صورت جدي نقاشي مي‌كردم و در حال حاضر فرصت ندارم ولي راستش رو بخواي دلم براي نقاشي تنگ شده.
    * اصولا هر انساني آرزوهاي شخصي داره كه قابل بازگو نيست، من هم يكسري آرزوها داشتم كه بهش نرسيدم.
    * وقتي در كنار بازيگراني بازي كني كه فقط خودشون رو مهم ندونند انرژي مي‌گيري، بازيگراني كه بازيگر نقش مقابلشون هم براشون مهمه و حتي براي حس بازيگر مقابلشون از هر كمكي كه از دستشون بر بياد دريغ نمي‌كنند.
    * من قبلا تئاتر كار مي‌كردم از وقتي كه سنم كم بود روي صحنه تئاتر بودم و بعد هم به طور اتفاقي وارد تلويزيون شدم.
    * من تعريف جداگانه‌اي از سوپراستار دارم. در كشور ما و سينماي ايران متاسفانه سوپراستارها دوره‌اي شدند. يك دوره اسم يك سوپراستار روي زبون‌هاست و بعد كه چهره‌اي جديدتر و بازي جديدتر نظر همه رو جلب مي‌كنه و به قولي سوپراستار جديد مياد، ديگه نامي از سوپراستار قديمي شنيده نمي‌شه به خاطر همين اكثر سوپراستارهاي سينماي ما
يك دوره اذيت مي‌شوند به خاطر اين‌كه اسمشون روي زبون‌هاست و يك دوره اذيت مي‌شوند چون توجه‌ها ديگه منحصر به بازيگر و سوپراستارهاي جديده اما اين وسط عده‌اي هستند كه محبوب مردم هستند، نه سوپراستار و محبوبيتش هم دوره‌اي نيست. من دوست دارم محبوب باشم.
    * بازيگرهاي زن در سينما و تلويزيون و همچنين تئاتر امروز ايران خيلي پربارتر و با حس و تكنيكال‌تر نسبت به ديروز كار مي‌كنند و در حال حاضر موقعيت هنرپيشه زن در ايران خيلي بهتر از قبل و چند سال پيش شده.
    * من ديوانه‌وار بچه‌ها رو دوست دارم. براي مثال همين چند روز پيش كه از تلويزيون شيرخوارگاه رونشون مي‌داد، هاي هاي زدم زير گريه.
    * شنیدن صدای استاد عليرضا افتخاري بهم انرژی می دهد.
    * سعي مي‌كنم سفرهاي كوتاه داشته باشم به اطراف شهر تهران مي‌رم مثل فشم و يا شمال.
    * كسي روحش تندرست و سلامته كه يك لحظه از ياد خدا غافل نباشه، آدم‌ها رو دوست داشته باشد و به همه چيز با ديد منفي نگاه نكنه.
  
نویسنده : soheil afroozerad ; ساعت ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ آذر ،۱۳۸٥

از حميد گودرزي چه مي‌‌دانيد؟

از جمله بازيگران سينماي ايران كه با بازي در سريال‌هاي تلويزيوني و بازي‌هاي خوب در فيلم‌هاي سينمايي، جايگاه خوبي را توانسته در بين علاقمندان به سينما و تلويزيون پيدا كند حميد گودرزي است. اين بازيگر توانا كه از صداي خوبي هم برخوردار است و در آلبوم گروه هفت هم به خوانندگي پرداخته يكي از عامل هاي موفقيت و فروش فيلم‌هايي است كه در آنها ايفاي نقش مي‌‌كند.
    * * *
    * حميد گودرزي متولد دوم آذرماه 1356 در تهران و فرزند يك خانواده چهار نفري است.
    * پدر حميد تاجر فرش و مادرش خانه‌دار است. تنها خواهرش گرافيك خوانده اما عشق وكالت دارد.
    * ديپلم تجربي دارد اما فارغ‌التحصيل دانشكده هنر و معماري است. او مثل خواهرش در رشته‌اي به غير از تحصيلات دانشگاهي‌اش قدم برداشته.
    * در كنكور سال 74 در رشته دندانپزشكي قبول شد اما از بس عاشق بازيگري بود داندانپزشكي را رها كرد.

    * بزرگ شده ميدان آرژانتين تهران است و از آنجا خاطره‌هاي زيادي دارد.
    در دوران كودكي بسيار شر و شيطان بوده. او حتي كلاس اول دبستان كتاب‌هايش را به دوره‌گردي داد و جايش گوجه‌سبز گرفت.
    *اتومبيل بهروز بقايي يك بار مقابل دبيرستان حميد پنچر شد و حميد به كمكش رفت و اين اتفاق خوش يمن بسيار در عالم هنر به كارش آمد. زيرا همان جا از بقايي درخواست كرد تا در راه بازيگر شدن كمكش كند.
    *در اولين كارش «داني و من» بيست ترانه هم اجرا كرد كه بسياري بعد از اتمام مجموعه، به دنبال پيدا كردن كاست او بودند.
    *علاوه بر استعداد زياد در بازيگري صداي خوبي هم دارد. جالب است بدانيد عاشق ترانه معروف گل و گلدون است.
    در بيست شهريور 1383ازدواج كرده است.
    *به خاطر بازي در سريال كمكم كن و قرار گرفتن در حال و هواي آن براي مدتي دچار افسردگي شد.
    *مسافري از هند و تب سرد دو سريال از قاسم جعفري است كه در هر دو حميد گودرزي نقش اول را داشت.
    او رابطه خوبي با اين كارگردان خوش ذوق دارد.
    *علاوه بر بازيگري در شغل تجارت فرش و شكلات هم فعاليت دارد زيرا معتقد است بازيگري آينده ندارد.
    *به شدت از شهرت بيزار است. با اين كه عامل موفقيت بسياري از فيلم‌هايي است كه در آنها بازي كرده اما به شدت از سوپراستار شدن بدش مي‌آيد.

    *شهاب حسيني او را براي خوانندگي به گروه هفت معرفي كرده و كاست آنها هم‌اكنون در بازار موسيقي با فروش خوبي روبه‌رو شده است.
    *مثل خيلي از بازيگران معروف به تبليغات علاقه زيادي دارد. با شركت درسا كه توليد كننده كيف و كمربند و محصولات چرمي است قراردادي 18 ماهه دارد.
    *عاشق بازي در نقش‌هاي غيرمتعارف مثل نقش ديوانه، معلول و... است و از عهده اين نقش‌ها به خوبي‌ برمي‌آيد.
    *به شدت به تيم استقلال علاقه دارد و اميدوار است امسال استقلال قهرمان ليگ برتر شود.
    *به شدت در زندگي و جامعه مقرراتي است. هنگام رانندگي حتما كمربند ماشين را مي‌‌بندد و همواره از اين‌كه در مورد كسي قضاوت اشتباه كند ناراحت و پشيمان مي‌‌شود.
    *مي‌‌گويد زن و شوهر بايد هم سطح هم باشند ولي اگر زن داراي فرهنگ بالاتري باشد اشكالي ندارد و بهتر است كه زن فرهنگش بالاتر باشد تا مرد.
    *در اغلب نقش‌هايش، نقش آدم‌هاي گستاخ و عاصي را بازي كرده و مي‌‌گويد بازيگر بايد جامعه‌شناس و موسيقي‌شناس و حتي روان‌شناس خوب و قابلي باشد تا بتواند به راحتي نقش را ايفا كند.
    *هم ورزشكار و هم ورزش دوست خوبي است علاقه زيادي به شنا دارد. همچنين به ورزش‌هاي بوكس، تنيس و بدنسازي هم علاقه‌مند است.
    *از بين بازيگران ايراني عاشق بازي پرويز پرستويي و اكبر عبدي است.
    *وابستگي شديدي به خانواده و همسرش دارد و كادو گرفتن و كادو دادن را بسيار دوست دارد. حتي هنگام مسافرت مدام با او در تماس است.
    *به سازهاي پيانو و ساكسيفون علاقه زيادي دارد. او مشكل اصلي امروز مردم را كمبود لبخند مي‌‌داند.
    *گودرزي مي‌‌گويد اگر بازيگر نمي‌‌شدم خيلي دوست داشتم مربي فوتبال شوم. گل كوچيك حميد هم زياد بد نيست اما بازيگري او بهتر از فوتبالش است.
    *عاشق دعا و نماز است و معتقد است كه انسان بدون معنويت به ابتذال و تكرار مي‌‌رسد.
    *عاشق بازي براندو، آل‌پاچينو و دنيرو است و حتما روزي سه چهار فيلم مي‌‌بيند و از آنها درس‌هاي فراواني در رابطه با بازيگري مي‌‌گيرد.   
نویسنده : soheil afroozerad ; ساعت ۱۱:٢٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ آذر ،۱۳۸٥

اخبار تلویزیون:

"پدر خوانده" دهه فجر از شبکه اول پخش می شود
فیلم مجموعه "پدر خوانده" به کارگردانی محمدرضا ورزی در ایام دهه فجر از شبکه اول روی آنتن می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری فیلم مجموعه "پدر خوانده" در 10 قسمت 45 دقیقه ای به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه اول به پایان رسیده است. کاخ سعدآباد، شهرک غزالی، کاخ نیاوران و شهرستان قم لوکیشن های این فیلم مجموعه بودند که پیش از این "کابینه" نام داشت. "پدر خوانده" درباره زندگی رضا شاه پهلوی است و مبارزات و جریانات سیاسی پشت پرده دوران این شاه را به نمایش می گذارد. از این مجموعه 10 قسمتی قرار است سه فیلم سینمایی هم تدوین شود.

در این فیلم مجموعه احمد نجفی، مریم کاویانی، سعیدامیر سلیمانی، سپند امیرسلیمانی، سیامک اطلسی، امیر مهدی کیا و محمد ابهری به ایفای نقش پرداختند. محمدرضا ورزی نویسنده و کارگردان، امیر شاهوردی تدوین، سید امیر مهاجرانی موسیقی، کیوان مقدم و نوید قهرمانی طراح صحنه و لباس، امیر اسکندری طراح گریم، ناصر طهماسب مدیر دوبلاژ و سیدمحسن جاهد مدیر تصویربرداری، با این پروژه همکاری داشتند. فیلم سینمایی "ابراهیم خلیل الله" آخرین ساخته محمدرضا ورزی است که چندی پیش در سینماها به نمایش در آمد.

همیشه مادر

تصویربرداری فیلم تلویزیونی "همیشه مادر" به کارگردانی شاهد احمدلو و تهیه کنندگی علیرضا رئیسیان به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه اول سیما همچنان ادامه دارد. این فیلم داستان یک دختر دو رگه انگلیسی ایرانی را روایت می کند که پس از 25 سال برای یافتن مادرش به ایران می آید، اما با قرار گرفتن در شرایط جدید و روبرو شدن با مردم ایران دچار تحول می شود. در این تله فیلم بازیگرانی چون حمیدرضا پگاه، ماه چهره خلیلی و الیکا عبدالرزاق نقش های اصلی را ایفا می کنند.

احمدلو این فیلم را بر مبنای فیلمنامه ای از حمید رضا گرشاسبی و با بازنویسی علیرضا کاظمی پور، کارگردانی می کند. حسین مجد طراح صحنه و لباس، هومن کبیری مدیر تولید و فرهاد مافی مدیر تصویربرداری با این پروژه همکاری دارند.

قلب تقسیم شده

فیلم تلویزیونی "قلب تقسیم شده" به کارگردانی حسین قناعت و تهیه کنندگی علیرضا رئیسیان آماده پخش از شبکه اول سیما است. داستان این فیلم درباره زنی 65 ساله است که سال ها در روستایی به کار آموزگاری مشغول است. بسیاری از اهالی روستا از شاگردان او هستند. آنها تصمیم دارند در مراسمی از تلاش های او قدردانی کنند، اما دو روز مانده به مراسم او دچار ناراحتی قلبی شده و احتیاج به پیوند قلب دارد. حسن جوهرچی، زهره صفوی، حسن اسدی و... در این فیلم بازی می کنند.

***

همچنین بزرگترین و جذاب ترین مجموعه مستند با عنوان "مستند حیات وحش" در شبکه اول آماده پخش شد. این مجموعه را مانی پیرصادقی با موضوع گونه های جانوری حیات وحش ایران و جذابیت های تنوع زیستی ایران برای گروه دانش و اقتصاد همین شبکه ساخته است.

ساخت مجموعه "مستند حیات وحش" سه سال به طول انجامید و سعیده اخگان نویسندگی آن را برعهده داشته است. ایران و برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی لوکیشن های این مجموعه بودند. سفر سبز، جنوبگان و جان مرجان به کارگردانی مانی پیرصادقی تهیه شده است. او جوایز بین المللی مختلفی را از جشنواره های داخلی و خارجی از آن خود کرده است.

  
نویسنده : soheil afroozerad ; ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ آذر ،۱۳۸٥

← صفحه بعد